Stichting Pameijer

Organisatie informatie

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

Pameijer helpt mensen met psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking bij opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Dat doen we altijd vanuit de eigen kracht en talent.

Hoe?

We leren mensen omgaan met belemmeringen, versterken hun eigen kracht en talent en stimuleren dat ze iets voor anderen betekenen. Hierbij betrekken we vrienden, familie, buurtgenoten en vrijwilligers. Onze behandeling en ondersteuning is altijd zo kort, licht en lokaal mogelijk. Doel is dat mensen sterker in het leven staan en minder afhankelijk zijn.

Voor wie?

We zijn er voor kwetsbare mensen bijvoorbeeld door met een (licht) verstandelijke beperking of psychosociale of psychiatrische problematiek. Voor mensen die zich veilig willen voelen, zich willen ontwikkelen, zelfstandiger willen leven of iets voor anderen willen betekenen. Leeftijd maakt niet uit: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen zijn welkom.

Goed bezig!

We gaan zo goed mogelijk om met de wereld en de mensen om ons heen. Dat doen we zo:

  • Medewerkers leren hoe ze een gezonde balans houden tussen werk en privé
  • Elke twee jaar onderzoeken we hoe tevreden onze medewerkers zijn
  • We werken samen met partners die ook mensen met een beperking in dienst hebben
  • Onze panden zijn zo energiezuinig mogelijk
  • We stimuleren mensen om thuis te werken of de fiets te pakken, dat scheelt benzine
  • We werken steeds digitaler, zodat we minder papier hoeven te gebruiken
  • Onze cliënten werken zoveel mogelijk samen met buurtbewoners, zodat de buurt gezonder, groener, veiliger en prettiger wordt

Current job openings at Stichting Pameijer

Vrijwilliger Buurtcirkel Vrijwilligerswerk
Stichting Pameijer feb, 18