Stichting Kindertuinen Delft

Organisatie informatie

Op een kindertuin maken kinderen kennis met de natuur en met ons voedsel. Ze leren stapsgewijs en heel praktisch dat een tuin niet zo maar een bak aarde is met wat mooie planten erin, maar een levend geheel. Dat alle beestjes en plantjes met elkaar samenwerken om ons voedsel te laten groeien. Dat is belangrijk want kinderen krijgen zo meer waardering voor de natuur en moestuinieren draagt bij aan een positieve houding van kinderen tegenover gezond voedsel.

Zonder regenwormen geen losse grond waar de plantenwortels zo van houden en zonder bijen geen pompoen! Naast natuureducatie organiseren we nog veel meer leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld, kruidenboter maken, pizza bakken en een lampionnen tocht als afsluiting van het seizoen. Genoeg voor onvergetelijke middagen op de tuin van april tot november.

Bij de Delftse Kindertuinen kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd  anderhalf uur per week onder begeleiding een eigen tuintje beheren, daar bloemen en groenten verbouwen. Hiermee willen wij kinderen stimuleren:

  • inzicht te krijgen in de rijkdom van de natuur en waarde ervan;
  • aandacht en respect te hebben voor al wat groeit en bloeit;
  • hun eigen inzet (verzorgen) te verbinden met het effect ervan (oogst);
  • met hun vragen zelf op onderzoek te gaan;
  • ervaring op te doen in praktisch tuinwerk en  samenwerken met andere kinderen

Er zijn  4 tuincomplexen in Delft: de Boterbloemde Zonnebloemde Goudsbloem en de Sleutelbloem.  Jaarlijks tuinieren er 200 á 300 kinderen van 7 - 13 jaar op de tuinen. Dit tegen een geringe vergoeding en onder begeleiding van vrijwilligers.

De tuinen bieden niet alleen plek aan kinderen, maar ook aan vrijwilligers (momenteel ca. 75), die in teamverband onder leiding van de hoofdtuinleider kinderen begeleiden of onderhoudswerk of andere klussen op de tuin doen. Vrijwilligers kunnen daarnaast voor zichzelf nog een eigen stuk tuin beheren, zolang de oppervlakte niet  nodig is voor de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd speciaal gericht op de vrijwilligers (cursussen, excursie, feestelijke bijeenkomsten). Van vrijwilligers wordt een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) gevraagd.
Op de tuinen wordt zoveel mogelijk biologisch en natuurvriendelijk gewerkt, waardoor de tuinen ook bijdragen aan een rijkere flora en fauna in Delft. De Stichting heeft een bestuur, dat ook bestaat uit vrijwilligers.

postadres: Abtswoude 9, 2623NB Delft, email: info@kindertuinendelft.nl,
Facebook: https://www.facebook.com/kindertuinendelft/

Current job openings at Stichting Kindertuinen Delft

Stichting Kindertuinen Delft Abtswoude 9 Delft, Delft sep, 04
Stichting Kindertuinen Delft Abtswoude 9 Delft, Delft sep, 04