Deelstroom Delft

Organisatie informatie

Samen werken aan een duurzamer Delft

Wij willen ons inzetten voor verdere verduurzaming van Delft. Duurzame energie, nog betere omgang met afval, duurzaam voedsel, groenere en schonere omgeving … er zijn genoeg aspecten die beter en duurzamer kunnen en moeten. Daartoe is er nu een coöperatie in oprichting: Deelstroom Delft.

Zonnestroom overal in Delft

Onze eerste actie richt zich op zonne-energie. Deelstroom Delft wil zoveel mogelijk huishoudens aansluiten op zonnepanelen. Ook huurders en mensen met huizen waar geen panelen op kunnen. De Gemeente Delft is bereid haar eigen daken beschikbaar te stellen, waar de coöperatie panelen op mag leggen. Elk lid kan intekenen op panelen, wordt mede-eigenaar, kan zonnestroom gebruiken en heeft recht op teruggave van energiebelasting middels de zgn. POSTCODEROOS-regeling.

Current job openings at Deelstroom Delft

Geen vacatures gevonden.