Cliëntondersteuning Delft voor Elkaar: ‘wij stimuleren eigen kracht’

Delft voor Elkaar ondersteunt en begeleidt inwoners bij hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. We streven ernaar dat alle inwoners van Delft mee kunnen doen aan de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Wij kijken niet alleen naar wat bewoners nodig hebben, maar juist ook naar wat zij zelf kunnen. Daar waar nodig maken wij de koppeling met informele ondersteuning en zorg. Denk bijvoorbeeld aan een buddy die helpt met boodschappen doen, een gespreksgroep voor lotgenotencontact of een bezoekvrijwilliger via de Alzheimerstichting. Ook bieden wij ondersteuning bij Wmo-aanvragen, zoals hulp bij het huishouden of een vervoersvoorziening.

Dienstverlening Cliëntondersteuning

Individuele ondersteuning en begeleiding (van 0 tot 100+), met specialisme: maatschappelijk werk, beperking en ouderen.

Meer weten over cliëntondersteuning?

Durf te vragen!

Cliëntondersteuners van Delft voor Elkaar kunt u ook spreken in één van onze vijf wijkcontactpunten. Iedere Delftenaar kan daar zonder afspraak met zijn of haar vragen binnenlopen. Het kan gaan om sociale en praktische vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën en sport. Dat kan om uzelf gaan, maar ook over uw kind, de buren of een familielid. Medewerkers van Delft voor Elkaar geven persoonlijk advies, denken mee over een oplossing of verwijzen u door.