BROOS – een theatervoorstelling voor senioren

Een voorstelling van theatergroep Drang over veilig, gelukkig en vitaal ouder worden. Een voorstelling met een lach en een traan, gespeeld door leeftijdsgenoten. Zware kost? Komisch tegelijk! Herkenbaar?

Vijf procent van de senioren krijgt te maken met vervelende zaken die de veiligheid bedreigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over slaan, treiteren of pesten, bestelen of te weinig eten krijgen. Senioren praten hier niet gemakkelijk over, uit angst of schaamte. In deze theatervoorstelling worden voor een ieder herkenbare situaties nagespeeld.

Na afloop van de voorstelling is er in de foyer van het theater, voor een ieder die daar behoefte aan heeft, gelegenheid tot napraten over wat u hebt gezien en wat voor u van belang is.

Kijk voor meer informatie op www.ssbodelft.nl

Dinsdag 5 november 2019
Aanvang 14.30 uur; zaal open om 14.00 uur
Theater De Veste, Vesteplein 1, Delft

Bekijk hier de flyer

Kaarten à € 2,50 te reserveren via www.theaterdeveste.nl, of voor 15 oktober a.s. te bestellen door het overmaken van € 2,50 per kaart, op rekeningnummer NL22 INGB 0006 879737 t.n.v. Samenwerkende Bonden van Ouderen, of op de dag zelf aan de kassa van theater De Veste.

De voorstelling is een initiatief van SSBO Delft