Zorg particulier of met een PGB

Prijs: Eigen bijdrage
Locatie: Niet van toepassing - , ,
Telefoonnummer:

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of individuele begeleiding) inkopen bij een zorginstelling naar keuze of een particuliere hulp inhuren. De reden om te kiezen voor een PGB kan zijn dat particuliere thuiszorginstellingen meer zorg op maat kunnen bieden, bijvoorbeeld flexibele tijden en een vaste hulpverlener.

Kijk op Per Saldo en op Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie.

Om gebruik te kunnen maken van een PGB heeft u een indicatie nodig dat u zorg nodig heeft. 
U kunt ook kiezen voor zorg in natura. Dan kunt u kiezen uit zorgaanbieders die door de gemeente of uw zorgverzekeraar zijn gecontracteerd.
Vormen van zorg die onder de Wmo vallen zijn o.a.: huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en begeleiding groep (dagopvang).
Kijk op Delft Support voor meer informatie over indicaties.

Bent u mantelzorger of tijdelijk beperkt door bijvoorbeeld een operatie? Dan kunt u gebruik maken van de basisvoorziening huishoudelijke hulp van de Gemeente Delft.

Hieronder enkele zorgaanbieders met Delft als werkgebied waar u als PGB-houder uw zorg kunt inkopen.

Senioren Respons

Senioren Respons biedt een passend en compleet aanbod van verzorging en begeleiding en gezelschap in de thuissituatie van senioren. De kwaliteit van het aanbod is gebaseerd op uw wensen en op de professionele standaarden van hun verzorgers en hulpverleners. Dit komt tot uiting in het zorgplan dat ze samen met u opstellen.

Buurtzorg Delft

Buurtzorg is een kleinschalig alternatief voor de reguliere wijkverpleging. Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis, begeleidt bij herstel of tijdens het ziekteproces. Zij stelt u en uw omgeving centraal en zoekt samen met u naar wat nodig is. Buurtzorgmedewerkers zijn verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Zij helpen U bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging, klaarzetten en toedienen van medicatie en op verzoek van huisarts of specialist, met het verrichten van handelingen zoals het verzorgen van wonden, het geven van injecties en het bestrijden van pijn.

DirectZorg

Directzorg is gespecialiseerd in dementie en (niet) aangeboren hersenletsel, dwarslaesie, spierziekten en psychiatrische ziektebeelden. Ze leveren persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding.

LaPorta Vitale

Bij LaPorta Vitale kunt u terecht voor een breed scala van diensten. Van eenvoudige persoonlijke verzorging tot administratieve ondersteuning en begeleiding bij uitjes of ziekenhuisbezoek.

En meer

Kijk op www.nationalehulpgids.nl voor meer informatie over particuliere thuiszorg.