Werkse!

Prijs: Gratis
Locatie: Werkse - Gantel 23 , 2635 DP , Den hoorn (zh)
Telefoonnummer: 015 215 1400

Werkse! begeleidt kandidaat-werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Daar waar vraag en aanbod op de actuele arbeidsmarkt elkaar niet 'vanzelf' vinden, is Werkse! de verbindende schakel.
Werken & Leren: sociaal ondernemen! ‘Iedereen doet ertoe en is door werk kansrijker’ is onze missie. Bij het onderdeel Werken & Leren of bij een van de samenwerkingspartners doen (kandidaat-)werknemers werkritme op. Tegelijkertijd worden zij getraind en begeleid en ontwikkelen mensen hun vaardigheden en competenties.
Werkse begeleidt mensen met een arbeidsbeperking, bijstandsgerechtigden, taakgestraften, re-integratie tweede spoor, Het gaat in totaal om circa 4.000 mensen uit de regio Delft. Het doel is altijd: op weg naar een reguliere baan of een baan die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Werkgevers en opdrachtgevers zijn daarbij onmisbare partners. Voor werkgevers staat het Werkgeversservicepunt Delft klaar!

Kijk op Werkse! voor meer informatie.