Wereld parels - internationele vrouwen club

Prijs: Gratis
Locatie: Apostolische Genootschap - Van Adrichemstraat 277 , 2614 BP , Delft
Telefoonnummer:

Wereldparels is een internationale vrouwengroep in Delft. Zij doen alles op eigen kracht en creativiteit. Er zijn veel vrouwen, afkomstig uit verschillenden landen, ook Nederlandse vrouwen. De groept komt één keer per week op dinsdag van 10.00-12.00 uur bij elkaar om met elkaar te praten over onderwerpen als opvoeding, gezond eten, politiek en geschiedenis. Zij leren veel van elkaar en spreken alleen Nederlands. Op dit moment hebben zij twee leuke projecten georganiseerd en met succes afgerond: het Poppen project Zeven schoonheden en het project Vredestapijt. Ze zijn bezig met een nieuw project waarbij zij het woord 'Mamma' in alle talen op kussens borduren. Zij willen met hun activiteiten graag een brug slaan tussen vrouwen uit Nederland en andere landen met taal, cultuur en kunst. Zij doen dit door middel van handwerken, bewegen op muziek, tekenen onder begeleiding van een professionele tekenares, koken. Ook nodigen zij gastsprekers uit om over verschillende thema's iets te vertellen.

Neem contact op met Nushaba Mirzazade, telefoon 06 - 42387299, voor meer informatie.

Lees ook het artikel in Delft op Zondag over Wereldparels.