Welkom in Delft

Prijs:
Locatie: Delftse Buur - , ,
Telefoonnummer: 06 5237 3378

Met de komst van veel vluchtelingen naar Nederland draagt ook Delft haar steentje bij. Om mensen een warm welkom te geven in Delft steken gemotiveerde vrijwilligers en professionals hun handen uit de mouwen om de nieuwe bewoners te ondersteunen. In de stad Delft bestaan een groot aantal initiatieven van inwoners en van vrijwilligersorganisaties om statushouders te helpen mee te gaan doen in Delft. Ook is er een uitgebreid aanbod van professionele partijen.

Delftsebuur werkt met vrijwilligers die (oorlogs-)vluchtelingen ondersteunen bij sociale inburgering: koffiedrinken en/of samen eten, de stad verkennen, een telefoontje plegen. Ondertussen oefen je samen Nederlands.

Taalhuis Delft is het informatiepunt over al het formele en informele taalaanbod in Delft. Zij organiseren o.a. elke woensdagavond Taalcafé Delft in DOK Open.

Bij de Hartige Samaritaan werken vluchtelingen en studenten samen bij het opzetten van tijdelijke restaurants en andere projecten.

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad en ISOFA/Schuldhulpmaatje Delft
bieden ondersteuning op financieel gebied.

De wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban van de Protestantse Kerk Delft organiseert eens per maand op zondagavond in de Bethlehemkerk een Open Avondmaaltijd waar ook statushouders van harte welkom zijn.

Wouke Lam, betrokken inwoner, verzorgt verbinding met het Vrouwen in Delft platform en Human House Delft

De Gemeente Delft zet in op samenwerking met en in de stad en vindt het dan ook belangrijk deel te nemen aan de overleggen van het platform om te weten wat er speelt en actief mee te denken.

Participe/Vluchtelingenbegeleiding Delft is het eerste contact als nieuwkomers vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) naar Delft komen. Dit gebeurt zodra het huurcontract bij een woningbouwvereniging is getekend. Vluchtelingenbegeleiding begeleidt nieuwkomers gedurende een half jaar. 

De Jongerenacademie is onderdeel van Delft Support en begeleidt alle jongeren in de leeftijd 18 tot 27 jaar die geen opleiding, werk of geld hebben en daar iets aan doen willen. Samen met de jongeren kijken ze wat ze willen en nodig hebben en stellen een plan van aanpak op.


Werkse! begeleidt Delftenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Onze missie: iedereen doet er toe en is door werk kansrijker. Ook aan statushouders biedt Werkse! begeleiding op maat richting werk en participatie.

Het integratiewerk van Participe Delft richt zich op het bevorderen van integratie in Delft door met inwoners met een migratieachtergrond -waaronder statushouders- in gesprek te gaan en zo te achterhalen wat ze nodig hebben om hun participatie, algehele gezondheid en welzijn te bevorderen.

De Thuisadministratie van Delft voor Elkaar helpt inwoners om de administratie op orde te brengen en te houden en de Formulierenbrigade kan helpen bij het uitzoeken op welke inkomensondersteunende regelingen bewoners van Delft recht hebben. Daarnaast helpt de Formulierenbrigade bij het invullen van verschillende formulieren. (zoals voor huur- en zorgtoeslag, enz.)
 
Wilt u ook deelnemen aan het Welkom in Delft platform neem dan contact op met Bernadette Lengkeek of
bel 06 2083 7565.