Tijdelijk verblijf in Delfshove

Prijs: Eigen bijdrage
Locatie: Woonzorgcentrum Delfshove - Vorrinkplein 99 , 2624 DS , Delft
Telefoonnummer: 015 256 9310

In Delfshove zijn kamers beschikbaar voor mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname of ziekte. Dit heet tijdelijk verblijf. U heeft hiervoor een indicatie nodig: uw huisarts of medisch specialist of de verpleegkundige van het ziekenhuis bekijkt of dit verblijf nodig is, en zo ja dan regelt hij of zij hiervoor een indicatie.

Kijk op Pieter van Foreest voor meer informatie.