Opvang en begeleiding kwetsbare kinderen en jongeren

Prijs:
Locatie: Jeugdformaat - Fleminglaan 12 , 2289 CP , Rijswijk (ZH)
Telefoonnummer: 088 3520000

De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in ons land het hoofd te bieden, hebben inmiddels enorme gevolgen. Veel kinderen zitten noodgedwongen thuis. Veel jongeren gaan hier, binnen alle beperkingen, goed mee om. Maar er zijn ook steeds meer signalen dat een groep jeugdigen en hun ouders grote moeite heeft met de huidige situatie.
Sommige kinderen hebben thuis meer begeleiding nodig en voor anderen is thuis geen prettige, soms zelf een onveilige omgeving. Deze kwetsbare groep heeft in deze tijd behoefte aan specialistische ondersteuning. Jeugdformaat vindt dat kwetsbare jeugdigen nu niet thuis horen te zitten. Dat is de reden waarom Jeugdformaat het initiatief heeft genomen om juist voor deze kwetsbare groep een maatwerkoplossing te ontwikkelen waarin structuur wordt geboden en de thuissituatie wordt ontlast.

Zij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden:

1. Ondersteuning van schoolmaatschappelijk werker (vanuit Schoolformaat);
2. Opvang, begeleiding en behandeling op basis van daghulp;
3. Advies, consultatie en behandeling door gedragswetenschappers.

Het aanbod is geschikt voor jongeren van 0-18 jaar.

Kijk op Jeugdformaat voor meer informatie of stuur een mail.

Jeugdformaat is ook via WhatsApp bereikbaar: 06 4676 4066.