Ontmoetingscentrum Mozartlaan

Prijs: Eigen bijdrage
Locatie: Ontmoetingscentrum Mozartlaan - Mozartlaan 422 , 2625 CS , Delft
Telefoonnummer: 015 515 8400

In het Ontmoetingscentrum Mozartlaan kunnen mensen met (beginnende) dementie of een andere progressieve aandoening en hun mantelzorgers terecht voor informatie, hulp, contacten met lotgenoten en een (dag) activiteitenprogramma.

Er zijn in Delft drie Ontmoetingscentra: Ontmoetingscentrum Mozartlaan heeft als aandachtsgebied allochtone wijkbewoners met dementie en hun mantelzorger. Voor deelname aan een programma van het ontmoetingscentrum heeft u een indicatie nodig van de gemeente Delft, Wmo. Tijdens de kennismakingsperiode kunt u starten zonder indicatie en helpt de cliëntenservice Pieter van Foreest u met de aanvraag van deze indicatie. Een aantal programmaonderdelen kunt u volgen zonder indicatie: bij het Ontmoetingscentrum Mozartlaan is dat de koffie-ochtend met bewegen: De ochtend bestaat uit het gezamenlijk doornemen van het nieuws, koffiedrinken en een bewegingsactiviteit. Ook zijn er programmaonderdelen die u kunt volgen zowel met als zonder indicatie: Bewegen voor twee (mantelzorger en persoon met dementie) - Reminiscentie voor duo’s (mantelzorger en persoon met dementie) - Gespreksgroep voor partners van de persoon met dementie - Gespreksgroep voor kinderen van de persoon met dementie.

Kijk op Ontmoetingscentrum Mozartlaan voor meer informatie.