Ontmoetingscentrum Mozartlaan

Prijs:
Locatie: Ontmoetingscentrum Mozartlaan - Mozartlaan 422 , 2625 CS , Delft
Telefoonnummer: 015 515 8400

In het Ontmoetingscentrum Mozartlaan kunnen mensen met (beginnende) dementie of een andere progressieve aandoening en hun mantelzorgers terecht voor informatie, hulp, contacten met lotgenoten en een (dag) activiteitenprogramma. Allochtone wijkbewoners met dementie en hun mantelzorger zijn een speciaal aandachtsgebied.

Indicatie

Er zijn activiteiten voor iedereen en voor mensen met een indicatie. Een indicatie kunt u aanvragen bij Delft Support. De cliëntenservice van Pieter van Foreest helpt u met de aanvraag van een indicatie.

Activiteiten voor iedereen

• koffie-ochtend met bewegen: De ochtend bestaat uit het gezamenlijk doornemen van het nieuws, koffiedrinken en een bewegingsactiviteit;

• bewegen voor twee (mantelzorger en persoon met dementie);

• reminiscentie voor duo’s (mantelzorger en persoon met dementie);

• gespreksgroep voor partners van de persoon met dementie;

• gespreksgroep voor kinderen van de persoon met dementie.


Activiteiten die toegankelijk zijn met een indicatie:

Tijdens de kennismakingsperiode kunt u alvast beginnen terwijl de aanvraag voor de indicatie loopt.

Meedoen?

Kijk op Ontmoetingscentrum Mozartlaan voor meer informatie.