Maaltijdviering Maria van Jessekerk

Prijs: Gratis
Locatie: Maria van Jessekerk - Burgwal 20 , 2611 GJ , Delft
Telefoonnummer: 015 212 6170

Door de coronacrisis zullen de maaltijdvieringen tot nader order niet doorgaan. Wilt u contact met de Maria van Jessekerk of heeft u hulp of aandacht nodig? Stuur dan een mail aan: maaltijdviering.rksd@gmail.com

Elke derde zaterdag van de maand (met uitzondering van juni t/m augustus) is er een viering met maaltijd in de Maria van Jessekerk op de Burgwal. Iedereen is welkom bij de maaltijden, mits dit gebeurt vanuit eerbied en respect voor de ander. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen. Het bijwonen van de vieringen in de Mariakapel is uitdrukkelijk NIET verplicht en zeker GEEN voorwaarde om welkom te zijn bij de koffie en te maaltijd.

Kijk op Maaltijdvieringen RK Stadsdiaconaat voor meer informatie.