Kasto Delft - Kansrijke Start (aanstaande) Ouders

Prijs: Gratis
Locatie: JGZ Zuid-Holland West - , ,
Telefoonnummer: 088 054 9999

Kasto staat voor Kansrijke Start voor (aanstaande) ouders. Met deze preventieve aanpak willen de JGZ en Delft voor Elkaar samen (aanstaande) ouders in een kwetsbare positie voor langere tijd ondersteunen. Zwangeren en ouders in Delft krijgen een vaste begeleider tot het kindje twee jaar wordt. Juist in deze tijd, nu corona ons leven overhoop gooit, kunnen kwetsbare zwangeren en gezinnen extra onder druk staan.  

Deelname is gratis. Kasto is niet bedoeld voor crisissituaties of veiligheidsissues, meld die aan via Delft Support (Team Jeugd, of Sociaal Team voor urgente zaken). In principe kunnen ouders deelnemen voordat hun kind één jaar wordt.

Vanwege corona gaan we nu minder strak met het leeftijdscriterium om. Maak je je als zorgverlener zorgen over een zwangere of over een gezin met een of meer kleine kinderen?

Meld ze aan via kastodelft@jgzzhw.nl