Johanniter Hulpgroep Delft

Prijs: Gratis
Locatie: Johanniter Hulpgroep Delft - Buitenwatersloot 220 , 2613 SX , Delft
Telefoonnummer: 06 4805 1519

De Johanniter Hulpgroep Delft is een vrijwillige thuiszorgorganisatie die valt onder de Hervormde en Gereformeerde Diaconie in Delft en wordt ondersteund door Johanniter Hulpverlening Nederland. Ze werken met vrijwilligers en verlenen hulp op individuele basis.
Mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren, kunnen een beroep doen op de Johanniter Hulpgroep. De hulp die geboden wordt kan bestaan uit:

• regelmatig een bezoekje brengen aan iemand die dat nodig heeft;
• wandelen met iemand die alleen niet meer buiten komt;
• samen winkelen of gezellig ergens een kopje koffie drinken;
• de krant voorlezen aan iemand die dat zelf niet meer kan;
• begeleiding naar het ziekenhuis of arts bezoek;
• een wandje witten, een lamp ophangen, kleine klussen in huis doen.

Kijk op Johanniter Hulpgroep Delft voor meer informatie.