Jados Beschermd Thuis en ambulante begeleiding

Prijs: Eigen bijdrage
Locatie: Jados Beschermd Thuis - Velperweg 28 , 6824 BJ , Arnhem
Telefoonnummer: 026-3530349

Jados biedt begeleiding (vanuit de Wmo) als je de diagnose autisme hebt en extra hulp kunt gebruiken bij studie, werk, zelfstandig wonen of een zinvolle invulling van je leven.
Bij Jados hebben we aandacht voor het ontwikkelen van je zelfstandigheid en je weerbaarheid. En de woonbegeleiding bij autisme? Die is beschikbaar.
Ontwikkel en ontplooi jezelf zodat je de studietijd succesvol en met plezier kunt doorlopen en werk toe naar zelfstandigheid.
Begeleiding bij autisme in je eigen woonomgeving, bij de vele facetten van het leven.

Er is ook een locatie in Delft.

Kijk op Jados Beschermed Wonen voor meer informatie.