Ipse de Bruggen

Prijs: Eigen bijdrage
Locatie: Ipse de Bruggen - Louis Braillelaan 42 , 2719 EK , Zoetermeer
Telefoonnummer: 0800 998 8777

Ipse de Bruggen is een zorgorganisatie in de provincie Zuid-Holland. Zij zijn er voor mensen die niet op eigen kracht een betekenisvolle plaats in de maatschappij kunnen krijgen: mensen met een (licht) verstandelijke of een (ernstig) meervoudige handicap, soms in combinatie met andere problematiek.
Ipse ondersteunt hen in alle activiteiten: wonen en werken, leren en recreëren. Thuis of op school, in onze dagcentra, woningen, behandelvoorzieningen, of in crisisopvang. In de buurt of beschermd op een terrein. Tijdelijk of een leven lang. Ze doen dat vanuit hun expertise in diagnostiek, advies en behandeling. Maar vooral vanuit de menselijke maat van liefde, aandacht en de normale behoefte om gezien en gehoord te worden. Iedereen is bijzonder.

Kijk op Ipse de Bruggen voor meer informatie.