Beweegcoach VTV

Prijs:
Locatie: Vrijetijdscentrum de Wipmolen - Prof. Krausstraat 71 b, 2628 JR , Delft
Telefoonnummer:

In deze tijd hebben we elkaar hard nodig en is gezond blijven belangrijk. Ook bewegen is hier onderdeel van. De beweegcoach levert maatwerk en Delft voor Elkaar / VTV Delft gaat hier in deze tijd mee door.

Voor wie?
Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme of met een chronische ziekte.

Sportmenukaart
Door middel van een sportmenukaart wil de beweegcoach mensen persoonlijk helpen met het blijven bewegen/sporten.

Keuze 1: Digitale informatie over hoe je kunt blijven bewegen/sporten in deze tijd.

Keuze 2: Per e-mail of WhatsApp contact met de beweegcoach.

Keuze 3: Telefonisch contact met de beweegcoach.

Keuze 4: Toegang tot instructiefilmpjes met beweegoefeningen.

Keuze 5: Alvast een telefonisch intakegesprek als je op zoek bent naar een passende sport of beweegactiviteit na 'de coronatijd'.

Contact
Kijk op Beweegcoach VTV voor meer informatie.