Begeleiding van daklozen tussen 12 en 27 jaar

Prijs: Gratis
Locatie: Jeugd Interventie Team (JIT) - Hobbemastraat 67 , 2526 JG , 's-Gravenhage
Telefoonnummer: 070 336 4710

Het JIT (Jeugd Interventie Team) begeleidt jongeren tussen 12 en 27 jaar die dakloos zijn (of die dakloos dreigen te worden) op alle leefgebieden waaronder huisvesting, scholing, werk en financiën.

De begeleiding wordt in opdracht van Gemeente Delft uitgevoerd en is voor de dakloze jongeren gratis. Deze begeleiding is intensief, outreachend en specifiek op de leefwereld van de jongere afgestemd.

Het JIT werkt samen met onder anderen Perspektief, Delft Support, de Jongerenacademie en het gemeentelijk daklozenloket.

Kijk op JIT voor meer informatie.