Afasiesoos

Prijs: Gratis
Locatie: Het Boomhuis - Beukenlaan 2 a, 2612 VC , Delft
Telefoonnummer: 06 5397 1111

Als gevolg van afasie kun je moeite hebben met taal. Zoals de juiste woorden vinden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken.

In Delft (en ook in andere plaatsen in het land) is er een afasiesoos. Mensen met afasie en hun familie kunnen hier enkele keren per maand samenkomen. Er is een ontspannen sfeer. Je kunt ervaringen uitwisselen, er zijn zang-, taal- en spelactiviteiten. Zo kun je je stem weer gebruiken, communiceren, je welzijn en zelfvertrouwen vergroten.

De soos wordt georganiseerd door Het Boomhuis. Pieter van Foreest doet de begeleiding. Er is een logopedist en activiteitenbegeleider.

Kijk op Het Boomhuis voor meer informatie.