Aanpak en voorkoming financieel misbruik ouderen in Delft

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch worden er naar schatting jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting.

Lastig onderwerp
Oudermishandeling is een lastig onderwerp. Ouderen praten er zelf niet gemakkelijk over, uit angst of uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar ze terecht kunnen. Ook voor mensen in de omgeving van ouderen is het lastig om ouderenmishandeling te signaleren. En om hierover het gesprek aan te gaan. Ze twijfelen vaak of hun vermoedens we juist zijn. En hoe ze die met de oudere kunnen bespreken.

Taboe doorbreken
De overheid wil het taboe op ouderenmishandeling doorbreken, waar mogelijk ouderenmishandeling voorkomen en aanpakken. Vooral door verspreiding van kennis over ouderenmishandeling.

Lokale Alliantie Delft
In diverse gemeenten in Nederland worden bijeenkomsten georganiseerd over financieel misbruik van ouderen. Op 27 september jl. was de bijeenkomst in Delft. Gemeente Delft, GGD Haaglanden, Pieter van Foreest, Delft voor Elkaar, Focus Financiële Zorgverlening en Home Instead waren aanwezig bij de startbijeenkomst over financieel misbruik in het kader van ouderenmishandeling en het oprichten van een Lokale Alliantie ter aanpak en voorkomen financieel misbruik van ouderen en kwetsbare personen in de gemeente Delft.

De bijeenkomst had als doel bewustwording over ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg te vergroten, kennis te delen en te netwerken.

Informatie
Meer weten? Neem contact op met Elaine Dingemans van Delft voor Elkaar: e.dingemans@participedelft.nu of bel naar Delft voor Elkaar: 015 7600200.