Afwegingkaders – gewijzigde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op 1 januari 2019 treedt de gewijzigde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in werking. De wijziging bestaat uit het feit dat per beroepsgroep er in trede 4 en 5 van de meldcode een specifiek afwegingkader is. Vanuit het ministerie in samenwerking met de beroepsgroepen is de afgelopen maanden gewerkt aan de verschillende afwegingskaders. Inmiddels zijn de afwegingskaders gereed en gepubliceerd.

Hierbij de linken naar de verschillende afwegingskaders:

De GGD Haaglanden organiseert in het najaar verschillende bijeenkomsten om beroepskrachten die werken met de meldcode hierover te informeren etc. Hiervoor ontvangt u later nog een uitnodiging.

Klik hier! voor meer informatie.

Overzicht clusters beroepsgroepen – januari 2018