20190716Q!

Wie er bij was op 21 juni, weet dat we weer een geslaagde netwerkbijeenkomst hebben gehad met het Sociaal Platform. Onderstaand een korte impressie.

Preventie

Het eerste uur hebben we met elkaar gesproken over hoe preventie in het sociaal domein kan bijdragen aan de beweging van zwaar naar licht. Welke leemtes zien we in het preventieaanbod? Zijn er alternatieve interventies? De opbrengsten van deze gesprekken vindt u in de bijlage. De komende maanden gaan we hier intern, maar ook met partners verder mee aan de slag. Op het Sociaal Platform van 11 oktober zullen we u weer een stand van zaken geven. Preventie in sociaal domein

Lopende projecten

In het tweede deel van de bijeenkomst passeerden een aantal projecten de revue. De presentaties hiervan zijn als bijlage toegevoegd.

  • Gabrie Steenvoorden (Werkse!) heeft ons bijgepraat over de BHAG en het Zeg JA Team. In de bijlage een korte impressie en de 15 algemene beginselen van behoorlijk maatwerk die het Zeg Ja Team hanteert. BHAG
  • Frank van Polanen-Petel (Stichting Stunt) vertelde enthousiast over de impulsregeling van Lekker Bezig. Hiermee kunnen meer deelnemers instromen en is er doorgroei mogelijk naar een hoger participatieniveau. Vanwege de omvang van het bestand heb ik de vele foto’s uit de presentatie moeten knippen. Maar neemt u van mij aan dat ze leuk waren! Impuls Lekker Bezig
  • Debora van der Ende, de sociaal makelaar dementie van Pieter van Foreest was op vakantie. Haar collega’s Jacqueline Broeckhuijsen en Marijke van der Hoeven hebben haar rol goed overgenomen en toegelicht waarom vrijwilligerswerk zo belangrijk is voor deze groep. Iedereen hoort erbij, samen dementievriendelijk. In bijgevoegde presentatie vindt u links naar twee korte filmpjes die dit onderstrepen. Je Passie vergeet je niet
  • Ide Swager (Momomedical) trekker van het initiatief ‘Doorligwonden Delft uit’ kwam nog een laatste keer vertellen over het succes van het project. Een mooie samenwerking tussen o.a. Pieter van Foreest, TU-Delft, Reinier de Graaf, DSW, Rabobank en gemeente Delft. Momomedical
  • Wilma Broeseliske (o.a. Delftse Uitdaging) en Atekeh Raisi (Atekeh Projects & Events) namen ons mee in de ontwikkelingen van 015NOW. Zij vertelden wat de effecten zijn van hun methodiek en gaven een doorkijkje in de activiteiten voor 2019. 015NOW

Challenge Call 2019

Als laatste vertelde Trudy van der Heijden (gemeente Delft) over de Challenge Call 2019, een oproep aan de stad voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein. De sluitingsdatum is inmiddels verstreken. Er hebben zich 7 coalities gemeld met een idee voor een initiatief. In de komende weken gaat het TOP-team hiermee aan de slag. Ook hiervan zullen wij u een update geven bij het volgend Sociaal Platform.

11 oktober 2019

Het volgende Sociaal Platform is op vrijdag 11 oktober in het Meisjeshuis. Een deel van deze bijeenkomst staat in het teken van Wereldmeisjesdag. Elk jaar vinden er op die dag over de hele wereld allerlei ‘Girls Take over’ acties plaats. Bette en Juul doen zo’n actie! Hoe en wat, dat houden we nog even als een verrassing. Vind u het leuk om ook een bijdrage te leveren en heeft u een onderwerp wat aansluit bij dit thema? Neem dan contact op met de secretaris van het Sociaal Platform, ondergetekende.

Ik wens u een hele mooie zomer toe en hoop u weer te zien op 11 oktober!

Vriendelijke groet,

Marja Valstar
Adviseur Samenleving