1tE2019 – 1 tegen Eenzaamheid

1 tegen Eenzaamheid is de naam van een landelijk(subsidie) project van het Ministerie van VWS, met een looptijd van 3 jaar. Delft scoort hoog in de eenzaamheidsonderzoeken en heeft subsidie toegekend gekregen. In het eerste jaar ligt in Delft de focus op eenzaamheid bij ouderen. Op 18 april jl. was de aftrapbijeenkomst van de Kerngroep 1 tegen Eenzaamheid in Delft.

Deze Kerngroep bestaat uit zes organisaties, die als eerste met elkaar gaan bespreken welke initiatieven goed zouden passen in dit kader. Zij gaan een programma  maken en organisaties betrekken en uitnodigen om samen een Coalitie te vormen om de initiatieven van dit programma ten uitvoer te brengen.

De Kerngroep bestaat uit : ZELL, Ouderenbonden KBO/PCOB, Pieter van Foreest, Humanitas, Gemeente en Delft voor Elkaar. Ingrid van den Berg en Janny Gort hebben samen met Koos Pronk, een gedeeld voorzitterschap en derhalve een aanjaagfunctie binnen het project.

In april 2019 hebben vijf medewerkers twee besprekingen gehad om een inventarisatie te maken van wat we binnen Delft voor Elkaar al doen aan eenzaamheidspreventie en welke wensen (hiaten, prioriteiten) we aanbevelen. Het verslag daarvan vind je hier. Meer weten? Neem contact op met Janny Gort.