Veiligheidskamer Delft

Het Veiligheidshuis is een netwerk waarin gemeenten samenwerken met instanties uit de zorg en het strafrecht. Dit zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, reclasseringsorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Het doel is om samen ernstige overlast en criminaliteit tegen te gaan.

Elke regiogemeente heeft daarnaast een lokale Veiligheidskamer die gemeenten zelf met hun lokale partners inrichten. Het regionale Veiligheidshuis werkt nauw samen met deze lokale kamers. In de Veiligheidskamer Delft werkt de gemeente samen met 30 organisaties.

De afspraken over de samenwerking en uitwisseling van informatie zijn vastgelegd in een convenant, privacyprotocollen, een jaarplan en een ontwikkelplan. Deze informatie vind je op de website van de gemeente Delft.