De vitaliteitsscan – onderzoek vrijwilligersorganisaties Delft

Delft voor Elkaar heeft de vitaliteit van het vrijwilligerswerk in Delft onderzocht. Met behulp van een vragenlijst – de Vitaliteitsscan – zijn vrijwilligersorganisaties gevraagd naar verschillende aspec­ten van het functioneren van hun organisatie. Denk daarbij aan vrijwilligers(beleid), communicatie, samenwerking en aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze Factsheet Vitaliteitsscan 2017 vat de resultaten van de Vitaliteitsscan samen.

Delft voor Elkaar ondersteunt vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in Delft met behulp van bijvoorbeeld de vacaturebank, deskundigheidsbevordering en informatie & advies.