Ontmoet Simone West, onze vrijwillige Manager Vrijwilligersacademie!

De Vrijwilligersacademie ondersteunt vrijwilligers in Delft met een gericht cursusaanbod waarvan zij gratis gebruik kunnen maken. Om de Vrijwilligersacademie goed neer te zetten, zocht Delft voor Elkaar een manager. Deze vacature is nu opgevuld door … een vrijwilliger! Wij stellen Simone West graag aan u voor: “Ik ben een moderne vrijwilliger, waarmee ik bedoel dat ik ook nog gewoon een baan heb. Ik kan me overdag dus niet op vaste uren verbinden aan activiteiten, maar ik wel graag een maatschappelijke inzet leveren. In de toekomst zullen we ook dit soort vrijwilligers moeten vinden en binden, want de samenleving kan simpelweg niet meer zonder hun inzet. De Vrijwilligersacademie kan daarin van betekenis zijn. Wanneer je op zoek bent naar gekwalificeerde vrijwilligers, kun je hen daarin ondersteunen met opleidingen en cursussen. En een vrijwilliger die kansen krijgt om zich te ontwikkelen, snapt ook dat zijn inzet niet vrijblijvend is. Op die manier vervult de Vrijwilligersacademie een intermediaire rol: wat hebben vrijwilligers nodig, wat hebben wij te bieden en hoe betrekken we ook andere aanbieders bij een gevarieerd opleidingsaanbod? Daar denk ik graag over mee!” 

Simone West