Omgaan met een chronische ziekte – PPEP4ALL cursus

PPEP4ALL Training: een oppepper voor patiënt én mantelzorger!

Delft voor Elkaar organiseert vanaf 6 maart 2018 de PPEP4ALL training. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. De PPEP4ALL geeft je de gelegenheid om samen met je partner of mantelzorger stil te staan bij de gevolgen die een chronische ziekte met zich mee brengt.

Kwaliteit van leven
Een chronische ziekte brengt naast lichamelijke problemen, ook psychische en sociale gevolgen met zich mee. Dit kan weerslag hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt maar ook van de mensen in zijn of haar omgeving. Om patiënt en mantelzorger op dit gebied een positieve impuls te geven biedt Delft voor Elkaar de PPEP4ALL cursus aan! Deze training kan een welkome aanvulling zijn op medische behandelingen.

Focus
De PPEP4ALL (Patiënt en Partner zelfmanagement Educatie Programma voor Alle chronische aandoeningen) is ontwikkeld om zowel patiënt als mantelzorger handvatten te geven beter om te leren gaan met gevolgen van een aandoening. De focus van het programma ligt op acceptatie, mogelijkheden en het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid.

Thema’s in twee groepen
Om vrijuit te kunnen spreken volgen patiënten en mantelzorgers de training in aparte groepen. In beide groepen komen thema’s als gezondheidsbevordering, stressmanagement, sociale competenties, sociale steun en bijvoorbeeld omgaan met angst aan bod. In de mantelzorgersgroep wordt daarnaast ook een bijeenkomst gewijd aan het omgaan met de zorglast, omgang met anderen, en het zoeken van steun vanuit de omgeving.

Kosten en locatie
Om de kosten voor Delftenaren zo laag mogelijk te houden wordt voor hen alleen het werkboek, ad 25 € per deelnemer, in rekening gebracht. Woon je buiten Delft? Neem dan contact op met Delft voor Elkaar om te kijken wat er voor jou mogelijk is. De training wordt gegeven aan de van Bleyswijckstraat 91 in Delft.

Meer informatie
Voor meer informatie over PPEP4ALL of om je aan te melden kun je contact opnemen met Delft voor Elkaar via 015-7600200 of administratie@delftvoorelkaar.nl
Aanmelden is noodzakelijk.

PPEP4ALL flyer