Mantelzorg: ‘We doen het met liefde, maar de druk is hoog’

Mantelzorger, dat ben je niet, dat word je vanzelf. Een boodschap voor een zieke zus. Even met de buurvrouw naar de fysio. Lief bedoeld en heel  belangrijk. Maar voor je het weet ben je ‘in dienst’ en verandert die enkele keer in een dagtaak.

Ton en Katrien Wiebolt herkennen het. Hij (81) zorgt voor zijn zieke broer van 89. Zij (83) loopt haar 95-jarige schoonzus na. Ze doen het met liefde en zijn gelukkig topfit. Maar de druk is hoog…

Met liefde

De broer van Ton Wiebolt kon zich aanvankelijk nog wel redden. “Op een bepaald moment merkte ik dat hij zich niet goed meer verzorgde. Bovendien was hij gevallen en kon hij steeds minder. Eigenlijk kan hij niet thuis blijven wonen, maar hij komt nog niet in aanmerking voor een plek in een zorgcentrum omdat hij daar ‘te goed’ voor is. Ik ga om de dag eten brengen, doe de boodschappen en maak samen met mijn vrouw zijn huis schoon. We zijn dus veel met mijn broer in de weer en dat doen we met liefde. Maar het komt elke dag terug want er is altijd wel iets.”

Het verhaal van de schoonzus van Katrien is vergelijkbaar. Zij woont wel in de verzorging, maar heeft desondanks veel aandacht nodig. “Kan je even dit halen, wil je even dat kopen. En ze belt op de gekste momenten”, zegt Katrien. “Weet je wat het is met mantelzorg: je loopt de hele dag op je telefoon te kijken omdat je niet weet wanneer je broer of schoonzus belt. Je bent er in gedachten altijd mee bezig. Dat is eigenlijk veel vermoeiender dan de dingen die je voor ze doet. Die onrust.”

Optimistisch van aard

Ton en Katrien hebben goed contact met Colja de Roo van het Delfts Zorg Abonnement. “We kunnen haar altijd bellen en als het nodig is regelt ze dingen voor ons. Dat is fijn. En wij zijn gelukkig nog samen en allebei optimistisch van aard. Dat scheelt ook. Maar we worden er niet jonger op…”

 

Met z’n allen, voor allen, gezond aan de wandel in de natuur of het groen in de stad!

Gezond Natuur Wandelen biedt gratis begeleide wandelingen aan voor iedereen die wil (beginnen met) bewegen.

  1. We wandelen wekelijks op woensdagochtend vanaf Het Buitenhuis aan de Buitenhofdreef 274. Start: 10.30 uur
  2. nieuw! We wandelen iedere eerste donderdag van de maand vanaf de Papaver aan de Kroftlaan 6. Start: 10.30 uur

Deze wandelingen van een uurtje voeren langs groene stadse paden. Ze zijn aantrekkelijk, laagdrempelig en worden altijd door twee vrijwilligers begeleid. Wandelen in een groene omgeving is goed voor ieder mens.

Het doel van Gezond Natuur Wandelen is om samen met mensen, die uit zichzelf om wat voor reden dan ook wat minder bewegen, minstens één keer per week een wandeling te maken. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je meer beweegt er een enorme gezondheidswinst geboekt kan worden. De kans op een chronische ziekte neemt sterk af en je voelt je veel beter! Wandelen in het groen versterkt deze effecten nog meer.

De twee vrijwilligers, die de wandeling begeleiden, zijn enthousiast en verwachten veel deelnemers die gezellig met ze meewandelen. Er wordt gewandeld in een rustig tempo. De route varieert en er wordt kort iets verteld over de natuur die je onderweg tegenkomt.

Wandel mee!

Deelname is gratis en je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Na afloop van het wandelen is er voor degenen die dat leuk vinden gelegenheid (tegen geringe kosten) om samen een kopje koffie of thee te drinken.

 

 

 

Programma november van de Boodschappen & Uitjes Dienst Delft

De Boodschappen & Uitjes Dienst Delft (BUDD) is in eerste instantie bedoeld voor mensen vanaf 70 jaar die niet meer zelfstandig de boodschappen kunnen of durven doen. We halen u thuis op, helpen u met uw boodschappen en brengen u weer thuis. De BUDD organiseert ook leuke uitstapjes.

Het programma van november is bekend en weer veelzijdig!

 

Nieuwe trainingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme

Dit najaar starten weer nieuwe trainingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme.

Vriendschap Relatie en Seksualiteit
– Start 19 november van 19:00 tot 20:30 uur (inloop vanaaf 18:45 uur)
– De training is om de twee weken en niet tijdens de kerstvakantie
– Totaal zes bijeenkomsten
– Er is nog plaats!
– De intake voor deze training kan gepland worden bij Marije Schulz (06-10729005 of  m.schulz@meezhn.nl). Tijdens de intake wordt uitleg gegeven over de training en wordt samen bekeken of training passend is voor de aanmelder.
Bekijk hier de flyer Vriendschap Relatie en Seksualiteit

 

Wie ben ik, wie ken ik?
– Start 26 november van 18:00 tot 19:30 uur (inloop vanaf 17:45 uur)
– De training is om de twee weken en niet tijdens de kerstvakantie
– Totaal zes bijeenkomsten
– Er is nog plaats!
– De intake voor deze training kan gepland worden bij Marije Schulz (06-10729005 of  m.schulz@meezhn.nl). Tijdens de intake wordt uitleg gegeven over de training en wordt samen bekeken of training passend is voor de aanmelder.
Bekijk hier de flyer Wie ben ik, wie ken ik?

 

Mindfulness voor mensen met licht verstandelijke beperking
– Start 7 januari van 16:00 tot 17:30 uur (inloop vanaf 15:45 uur)
– De training is iedere week
– Totaal negen bijeenkomsten
– Er is nog plaats!
– Training is voor 18 jaar+
– De intake voor deze training kan gepland worden bij Marije Schulz (06-10729005 of  m.schulz@meezhn.nl). Tijdens de intake wordt uitleg gegeven over de training en wordt samen bekeken of training passend is voor de aanmelder.
Bekijk hier de flyer mindfulness

 

 

 

Delftse formulierenbrigade bestaat 12,5 jaar

De formulierenbrigade van Delft voor Elkaar bestaat deze maand 12,5 jaar. In april 2006 vond de officiële start plaats met twaalf vrijwilligers. In de afgelopen jaren werden bijna 6.000 formulieren ingevuld en ongeveer even zoveel mensen daarmee geholpen.

De aanleiding om de formulierenbrigade te starten was dat een groeiende groep inwoners niet op de hoogte was van de voor hen beschikbare voorzieningen. Vrijwilligers van de formulierenbrigade bieden hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren.

Het doel van de formulierenbrigade was om het gebruik van regelingen aan te moedigen. Dit doel is in de afgelopen jaren onveranderd gebleven.

Voor wie
Ook de doelgroep bleef grotendeels hetzelfde: iets meer dan de helft van de klanten heeft een inkomen op bijstandsniveau. Daarnaast is er een grote groep mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Dit gaat zowel om taalbegrip (formulieren en brieven zijn vaak ingewikkeld) als om niet kunnen lezen of schrijven. Ook oudere mensen behoren tot de vaste doelgroep van de formulierenbrigade. Eén op de zes zelfstandig wonende 75-plussers is niet in staat om zelf formulieren in te vullen of rekeningen te betalen (SCP, rapportage ouderen 2006). Een bijkomend probleem van de laatste tijd is dat bijna elk formulier digitaal ingevuld moet worden. Dat dwingt mensen die niet computervaardig zijn om een beroep te doen op hun netwerk of op de vrijwilligers van de formulierenbrigade.

Samen
Nog steeds voorziet de formulierenbrigade in het bevorderen van maatschappelijke participatie van inwoners. De vrijwilligers nemen het invullen van formulieren niet over van de klanten. Waar mogelijk doen zij dit samen met de klant. In de spreekkamer staan tegenwoordig twee beeldschermen. Terwijl iemand meekijkt kunnen mensen hun formulier zelf invullen. Dat geeft soms net genoeg vertrouwen om het de volgende keer zelf te kunnen.

Afspraak maken
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur kunt u op afspraak bij de formulierenbrigade terecht.
Afspraak maken? Bel: 015 760 02 00 of mail naar administratie@delftvoorelkaar.nl.

De formulierenbrigade is een vrijwilligersproject van Delft voor Elkaar. Zij zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers.

Lichtjes voor Delft op 4 november 2018

4 november 2018 vanaf 14.00 uur

Markt, bij de Nieuwe Kerk

Lichtjes voor Delft op 4 november 2018

Iedere Delftse inwoner is zondag 4 november van harte welkom op de Markt om een kaarsje aan te steken voor overleden geliefden. Burgemeester Marja van Bijsterveldt opent de bijeenkomst door buiten de eerste kaars te ontsteken.

Om 14.00 uur kan iedereen op de Markt bij de Nieuwe Kerk een kaars aansteken en een naam of gedachte op een groot doek schrijven. Deze bijeenkomst voorziet in een behoefte van veel Delftse inwoners. Als er een geliefde uit nabije kring is weggevallen, laat dit een leegte achter. Deze geliefde mag niet vergeten worden. Daar wil je even bij stil staan.

Om 14.30 uur start een korte dienst in de Nieuwe Kerk rond het thema ‘Even stilstaan.’ Er is muziek, een overdenking, een tekst uit de bijbel, een gedicht en ruimte voor stilte en gebed.

Voor en na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

‘Lichtjes voor Delft’ wordt ondersteund door de Protestantse gemeente Delft, Stadsklooster Delft, interkerkelijk diaconaal centrum Jessehof, Platform Bruggen Bouwen Delft, de Raad van Kerken Delft en de Evangelisch Lutherse Gemeente.

www.facebook.com/pgdelft,

www.stadskloosterdelft.nl

www.facebook.com/jessehof  

 

Voor meer informatie

René Strengholt, missionair werker in de Protestantse gemeente Delft, 06 17008025, rene.strengholt@gmail.com

Fred van Helden, predikant van de protestantse wijkgemeente Hof van Delft, 06 30221990 favanhelden@gmail.com

Jenne de Haan, geestelijk verzorger en rouw- en uitvaartbegeleider, 06 21701198 jennemarieke@gmail.com

 

Workshop ‘autisme anders bekijken’. Ervaar zélf hoe het kan zijn als je autisme hebt!

Het Autisme Info Centrum (AIC) biedt lotgenotencontact door vrijwilligers voor iedereen die met autisme te maken heeft. Het AIC Delft organiseert:

Workshop ‘autisme anders bekijken’

Autisme anders bekijken betekent op zoek gaan naar oorzaken van gedrag. Als je weet waaróm een kind of volwassene bepaald gedrag vertoont, kun je pas echt preventief en passend ondersteunen. Suzanne vertelt over de (vaak onzichtbare) ondersteuningsbehoeften van mensen met autisme.

Na de lezing gaan deelnemers zélf ervaren hoe het kan zijn als je autisme hebt door middel van een ervaringscircuit dat Suzanne zelf ontwikkelde. Hoe voelt het om overprikkeld te raken, hoe is het als je niet op je automatische piloot kunt vertrouwen? De grote theoretische kennis van Suzanne, gecombineerd met haar eigen ervaringen, maken deze workshop zowel informatief als indrukwekkend. Het circuit wordt mede begeleid door René, die ook ervaringsdeskundig is. Eyeopeners gegarandeerd!

Suzanne Agterberg is auteur van ‘Autisme anders bekijken’ (2015) en ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ (nov 2018). Zij ontwikkelde het autismepaspoort en won daarmee de NvA Hannemiekeprijs (2015), is autismespecialist in en voor het onderwijs, maar heeft zelf ook autisme en ADHD.

Waar?
In het gebouw van Delft Voor Elkaar, Bleyswijckstraat 91 te Delft

Wanneer?
Woensdag 21 november 2018
19.15 – 22.00 uur

De zaal gaat open om 19.15 uur, toegang en koffie of thee zijn gratis.

Programma
19.30 uur: Start lezing door gastspreker
22.00 uur: Einde programma

Aanmelden
Aanmelden via
delft.aic@gmail.com is verplicht (vol=vol)

Professionals zijn ook welkom, maximaal twee personen per organisatie

Het AIC Delft is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en is in Delft gevestigd in het gebouw van Delft voor Elkaar aan de Van Bleyswijckstraat 91 te Delft.

 

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie

Wat betekent het als een geliefde, familie, vrienden of kennissen vergeetachtig wordt? Delft voor Elkaar en de Ontmoetingscentra Pieter van Foreest hebben een video gemaakt. waarin zichtbaar is wat dementie inhoudt, wat een ontmoetingscentrum is en hoe het mensen met dementie en hun mantelzorger kan helpen. Deze video is voor iedereen die zelf of via een ander in aanraking komt met vergeetachtigheid en dementie. Maar ook voor huisartsen, wijkverpleegkundige, casemanagers om potentiële bezoekers van het centrum een beeld te kunnen geven van het centrum. Wilt u meer informatie over het ontmoetingscentrum? Neem dan contact op via 015-515 5000

Delft voor Elkaar: onze dienstverlening ‘op een rij’

Delft voor Elkaar verbindt en versterkt

Delft voor Elkaar is een samenwerkingsverband van vrijwillige en professionele organisaties op het gebied van welzijn, sport en zorg. Samen met de inwoners van Delft werken wij aan veilige, gezellige en gezonde wijken. Op basis van talenten en mogelijkheden coachen, stimuleren en versterken wij samen de inwoners van Delft.

Van ‘Boodschappen & Uitjes Dienst Delft tot en met Wijkcontactpunten’. De dienstverlening van Delft voor Elkaar op een rij in een factsheet, met informatie, links naar o.a. flyers en contactpersonen.

Delft voor Elkaar verbindt en versterkt – factsheet oktober 2018

 

Delft voor Elkaar verbindt en versterkt – zodat iedereen mee kan doen.

Kom ook springen en zwemmen in de herfstvakantie!

Delft voor Elkaar organiseert deze herfstvakantie twee activiteiten voor kinderen. Spring en zwem je gezellig mee? Aanmelden is niet nodig. Klik op de flyer voor een goed beeld.