Autisme Informatie Centrum (AIC)

Heb jij autisme of heeft iemand in jouw omgeving autisme? En wil je verhalen uitwisselen of heb jij vragen over autisme? Kom dan een keer langs bij de koffieochtend van het Autisme Info Centrum.

Eerste vrijdag van de maand: filmochtend
Op de eerste vrijdag van de maand is er tussen 10.00 en 11.30 uur een filmochtend voor mensen met autisme en/of de mensen om hun heen.

Derde vrijdag van de maand: koffieochtend
Op elke derde vrijdag van de maand is er tussen 10.00 en 11.30 uur een koffieochtend speciaal voor (groot)ouders/verzorgers van kinderen met autisme.

De koffieochtenden worden georganiseerd door vrijwilligers (dit zijn ervaringsdeskundigen) van het Autisme Info Centrum (AIC) en u kunt met hen ervaringen uitwisselen of aan hen vragen stellen over zaken rondom autisme.

Overige vrijdagen: inloopspreekuur (alleen op afspraak)
Op de overige vrijdagochtenden kunt u, op afspraak, met uw vraag of uw verhaal tijdens het inloopspreekuur terecht. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar: delft.aic@gmail.com.

Themabijeenkomsten
Elk jaar wordt een aantal themabijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s op gebied van autisme.

Autisme
Autisme is een ontwikkelingsstoornis, waarbij de prikkel- en informatieverwerking in de hersenen anders verloopt. Mensen met autisme nemen losse details waar uit de wereld om hen heen en hebben moeite om die details vervolgens te verwerken tot een samenhangend geheel.

Autisme Informatie Centrum (AIC)
Het AIC is er voor mensen met autisme en hun naasten en is een informatie- en documentatiecentrum voor en door ouders en partners van mensen met autisme, ook andere belangstellenden zijn welkom.

Het AIC is onderdeel van de NVA en werkt nauw samen met organisaties van Delft voor Elkaar en is ook gevestigd in het gebouw van Delft voor Elkaar. Er is ook een mediatheek met boeken, artikelen en films over het onderwerp.

Onze agenda is ook te vinden op de website van de NVA (www.autisme.nl bij regio Zuid Holland onder Autisme info Centra Zuid-Holland en onder Activiteitenkalender Zuid-Holland).

Autisme Informatie Centrum (AIC)
Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft